MSB Legal, v.o.s.

Advokátní kancelář
Mít pravdu nestačí.
english version česká verze

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: praha@msblegal.cz Sponzoring Členství

Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje specializované právní poradenství v oblasti trestního práva, zejména se zaměřením na hospodářskou trestnou činnost. Advokátní kancelář je připravena převzít obhajobu v konkrétním již zahájeném trestním řízení nebo poskytuje poradenství klientům, kteří se obávají, že se pohybují v rizikové oblasti (např. poradenství managementu při uzavírání smluv z hlediska odpovědnosti statutárního orgánu, poradenství při organizaci veřejných zakázek, čerpání fondů z EU a podobně).