MSB Legal, v.o.s.

Advokátní kancelář
Mít pravdu nestačí.
english version česká verze

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: praha@msblegal.cz Sponzoring Členství

Pracovněprávní agenda

Vzhledem k převažující podnikatelské klientele naše advokátní kancelář samozřejmě poskytuje také služby související s pracovněprávní problematikou, týkající se zejména sepisování pracovních a manažerských smluv a ukončování pracovního poměru (jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance) a veškeré problémy s ním související. Součástí této agendy je také poskytování právního poradenství v souvislosti se zaměstnáváním cizích státních příslušníků.