MSB Legal, v.o.s.

Advokátní kancelář
Mít pravdu nestačí.
english version česká verze

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: praha@msblegal.cz Sponzoring Členství

Ochrana Osobnosti

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti ochrany osobnosti dle občanského zákoníku, v oblasti mediálního práva (televizní a rozhlasové vysílání, tištěná média, elektronická a internetová média) a reklamy a v souvisejících právních oblastech, jako jsou právo na informace nebo ochrana osobních údajů. Členové naší advokátní kanceláře poskytují právní služby při uplatňování nároků  ve sporech s provozovateli hromadných sdělovacích prostředků (právo na odpověď, právo na dodatečné sdělení), zastupují klienty před soudy při uplatňování práva na omluvu a dalších forem zadostiučinění v případech porušení osobnostních práv (např. při zveřejnění nepravdivých údajů způsobilých zasáhnout do osobnostních práv) nebo zastupují zpracovatele osobních údajů či poškozené osoby ve správních či navazujících soudních řízeních týkajících se nakládání s osobními údaji či ve věcech poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.