MSB Legal, v.o.s.

Advokátní kancelář
Mít pravdu nestačí.
english version česká verze

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: praha@msblegal.cz Sponzoring Členství

Nemovitosti a stavební právo

Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby týkající se nemovitostí, zejména jejich převodů (včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady), zastavování, zřizování věcných břemen či nájmu, ať již se jedná o byty, nebytové prostory, budovy, pozemky či velké soubory nemovitostí. Členové kanceláře také poskytují komplexní služby související s územním a stavebním řízením, kolaudací a rekolaudací staveb apod.