MSB Legal, v.o.s.

Advokátní kancelář
Mít pravdu nestačí.
english version česká verze

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: praha@msblegal.cz Sponzoring Členství

Duševní vlastnictví

Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby zejména v oblasti práva autorského a práv souvisejících, v oblasti ochranných známek, dále v oblasti informačních technologií, ale také ve všech ostatních věcech týkajících se velmi dynamicky se rozvíjející oblasti práva, jakou právo duševního vlastnictví v současné době představuje. Členové naší kanceláře poskytují také právní služby týkající se problematiky ochrany osobnosti fyzických osob či dobrého jména a dobré pověsti právnických osob.