MSB Legal, v.o.s.

Advokátní kancelář
Mít pravdu nestačí.
english version česká verze

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: praha@msblegal.cz Sponzoring Členství

Právní aktuality

Novela zákoníku práce může usnadnit doručování výpovědi zaměstnanci poštou

17.05.2016

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 17. 5. 2016 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Novela zákoníku práce může usnadnit doručování výpovědi zaměstnanci poštou 

 

Policejní informátor aneb jak si koupit výpověď...

29.03.2016

V březnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 22.3.2016 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Policejní informátor aneb jak si koupit výpověď"

 

Advokátní úschova peněz

02.03.2016

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 2. 3. 2016 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Advokátní úschova peněz

 

Kopie listin jako důkaz v trestním řízení

19.01.2016

V lednovém deníku E15 byl dne 19.1.2016 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Kopie listin jako důkaz v trestním řízení"

 

Top advokátní kanceláře 2015

V listopadové příloze časopisu EURO, Top Advokátní kanceláře 2015 byla uveřejněna i advokátní kancelář MSB Legal v.o.s.

 

K blankosměnce a vyplňovacímu oprávnění

29.10.2015

V říjnovém deníku E15 byl dne 29.10.2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "K blankosměnce a vyplňovacímu oprávnění"

 

Neoprávněné užití platební karty - krádež, či podvod?

05.10.2015

V říjnovém vydání časopisu EURO byl dne 5.10.2015 publikován článek autorů působícíh v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Neoprávněné užití platební karty - krádež, či podvod?"

 

Sankce za vady rozhodnutí orgánu obchodní korporace

28.09.2015

V zářiovém vydání časopisu EURO byl dne 28.9.2015 publikován článek autorů působícíh v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Sankce za vady rozhodnutí orgánu obchodní korporace"

 

Změna formulace žalobcem navržené omluvy a zdržovacího nároku soudem

05.08.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 5. 8. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Změna formulace žalobcem navržené omluvy a zdržovacího nároku soudem

 

Odposlechy v trestním řízení

30.06.2015

V druhém vydání magazínu epravo byl publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Odposlechy v trestním řízení"

 

Náhrada nemajetkové újmy a stanovení správné tarifní hodnoty dle advokátního tarifu

28.05.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 28. 5. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Náhrada nemajetkové újmy a stanovení správné tarifní hodnoty dle advokátního tarifu

 

Uznání dluhu v nové právní úpravě

28.04.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 28. 4. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Uznání dluhu v nové právní úpravě

 

Sankční ručení vlivné a ovládající osoby

22.04.2015

V dubnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 22.4.2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Sankční ručení vlivné a ovládající osoby"

 

K čemu slouží závdavek

31.03.2015

V březnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 31.3.2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "K čemu slouží závdavek"

 

K platnosti směnky s určením místa platebního k věřiteli

31.03.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 31. 3. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "K platnosti směnky s určením místa platebního k věřiteli

 

Samostatně převoditelná práva dle zákona o obchodních korporacích

24.03.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 24. 3. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Samostatně převoditelná práva dle zákona o obchodních korporacích

 

Důsledky nesplnění povinnosti zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv

16.03.2015

V březnovém vydání časopisu EURO byl dne 16.3.2015 publikován článek autorek působícíh v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Důsledky nesplnění povinnosti zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv"

 

Ověřování listin vyhotovených v cizích státech

25.02.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 25. 2. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Ověřování listin vyhotovených v cizích státech

 

Zánik ovládacích smluv a nové požadavky na zprávy o vztazích

19.02.2015

V lednové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 19.2.2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Zánik ovládacích smluv a nové požadavky na zprávy o vztazích"

 

Záloha na výplatu podílu na zisku společnosti

10.02.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 10. 2. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Záloha na výplatu podílu na zisku společnosti

 

Neplatnost usnesení valné hromady po rekodifikaci

27.01.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 27. 1. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Neplatnost usnesení valné hromady po rekodifikaci " 

 

Předsmluvní odpovědnost

13.01.2015

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 13. 1. 2015 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Předsmluvní odpovědnost

 

Podmínky započtení pohledávek dle Nového občanského zákoníku

30.12.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 30. 12. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Podmínky započtení pohledávek dle Nového občanského zákoníku

 

Převzetí dluhu

11.12.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 11. 12. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Převzetí dluhu" 

 

Podmínky započtení pohledávek dle Nového občanského zákoníku

25.11.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 25. 11. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Podmínky započtení pohledávek dle Nového občanského zákoníku" 

 

Nová pravidla vyplácení

20.11.2014

V listopadové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 20.11.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Nová pravidla vyplácení"

 

Určení rozsahu a výše bezdůvodného obohacení

04.11.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 4. 11. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Určení rozsahu a výše bezdůvodného obohacení" 

 

Dispozice s prostředky na stavební spoření pro nezletilé dítě jen se souhlasem opatrovnického soudu....?

21.10.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 21. 10. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Dispozice s prostředky na stavební spoření pro nezletilé dítě jen se souhlasem opatrovnického soudu....?

 

Možnost vzdání se práva na předčasné jednostranné ukončení smlouvy

30.09.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 30. 9. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Možnost vzdání se práva na předčasné jednostranné ukončení smlouvy" 

 

Zrušená přísudková vyhláška a náklady právního zastoupení v exekučním řízení zahájeném před její derogací

16.09.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 16. 9. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Zrušená přísudková vyhláška a náklady právního zastoupení v exekučním řízení zahájeném před její derogací" 

 

Novinky ve fázi nabídek a v průběhu jednání o uzavření smlouvy

28.08.2014

V srpnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 28.8.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Novinky ve fázi nabídek a v průběhu jednání o uzavření smlouvy"

 

Právní úprava darování v NOZ

13.08.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 13. 8. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Právní úprava darování v NOZ"

 

Jak využít program shovívavosti ÚOHS

24.07.2014

V červencové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 24.7.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: "Jak využít program shovívavosti ÚOHS"

 

Zástavní právo k podílu v korporaci

01.07.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 1. 7. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Zástavní právo k podílu v korporaci"

 

Co může být vloženo do svěřeneckého fondu

26.06.2014

V červnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 26.6.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: „Co může být vloženo do svěřeneckého fondu“

 

Ochrana osobnosti a zavinění škůdce

18.06.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 18. 6. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Ochrana osobnosti a zavinění škůdce"

 

Změna v zápisech do katastru nemovitostí

29.05.2014

V květnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 29.5.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: „Jaká je právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci?“

 

Příprava smluv podle NOZ

21.05.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 21. 5. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: „Příprava smluv podle NOZ"

 

Systém vnitřní struktury akciové společnosti po rekodifikaci - dualistická a monistická struktura řídících orgánů

06.05.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 6. 5. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: „Systém vnitřní struktury akciové společnosti po rekodifikaci - dualistická a monistická struktura řídících orgánů"

 

Včasná reakce na pozměněnou nabídku

24.04.2014

V dubnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 24.4.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: Změna smluv od 1.1.2014 - Smlouva a její obsah (přijetí nabídky na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, následné potvrzení) ústně uzavřené smlouvy při podnikání "

 

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve světle nové soukromoprávní úpravy zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

09.04.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 9. 4. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve světle nové soukromoprávní úpravy zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění"

 

 

Aktualizace dokumentů hraje prim

27.03.2014

V březnové příloze deníku E15 Právo a Byznys byl dne 27.3.2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. na téma: „V jaké souvislosti se na Vás nejvíce firmy v těchto dnech obracejí?nebo naopak, jaké kroky, dle Vašeho názoru, klienti podceňují a měli by je urgentně začít řešit?"

 

Příplatky do ostatních kapitálových fondů kapitálových společností

26.03.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 26. 3. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: „Příplatky do ostatních kapitálových fondů kapitálových společností"

 

Informace k zakladním změnam po rekodifikaci

28.02.2014

Dovolujeme si Vás informovat o těch nejzákladnějších změnách, které vznikly v souvislosti s rekodifikací (zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále jen „ZOK“), platné od 1.1.2014, kterým byste měli věnovat svoji pozornost:

 

Bezdůvodné obohacení v NOZ

26.02.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 26. 2. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Bezdůvodné obohacení v NOZ"

 

Návrhy na zápisy do veřejných rejstříků

12.02.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 12. 2. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Návrhy na zápisy do veřejných rejstříků"

 

Svěřenské fondy a jejich využití

05.02.2014

Právní pojem a institut svěřenských fondů, nebo-li trustů je na rozdíl od zemí common law v českém právním řádu novinkou, kterou zavádí zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „ObčZ“) účinný od 1.1.2014 ve své části obsažené v ustanoveních § 1448 až 1474 ObčZ .

 

Opět k problematice podání přes datovou schránku a nutnosti použití zaručeného elektronického podpisu

30.01.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 30. 1. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Opět k problematice podání přes datovou schránku a nutnosti použití zaručeného elektronického podpisu"

 

Nález Ústavního soudu ČR a námitky v směnečném řízení po indosaci směnky

22.01.2014

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 22. 1. 2014 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Nález Ústavního soudu ČR a námitky v směnečném řízení po indosaci směnky"

 

Nový občanský zákoník a nájemní vztahy

19.12.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 19. 12. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Nový občanský zákoník a nájemní vztahy"
 

Nároky z vadného plnění v Novém občanském zákoníku

12.12.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 12. 12. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Nároky z vadného plnění v Novém občanském zákoníku"
 

Rekodifikace vrátí pochybnosti o souběhu funkcí

04.12.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 4. 12. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Rekodifikace vrátí pochybnosti o souběhu funkcí"
 

Nevyžádaná reklama čili dotěrné obtěžování

26.11.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 26. 11. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Nevyžádaná reklama čili dotěrné obtěžování"
 

Monistický systém struktury statutárních orgánů akciové společnosti dle §§ 456 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

19.11.2013

Monistický systém struktury statutárních orgánů akciové společnosti je jednou z novinek, které zavádí ve svých ustanoveních §§ 456 a násl. nový zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platnosti od 22. 3. 2012 a v účinnosti od 1. ledna 2014 (dále jen jako „NZOK“). 

 

Proplácení regulačních poplatků a nekalá soutěž

13.11.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 13. 11. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Proplácení regulačních poplatků a nekalá soutěž"
 

Vystavení vadné směnky a žaloba na obnovu řízení

31.10.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 31.10.2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem Vystavení vadné směnky a žaloba na obnovu řízení"
 

Pacht

18.10.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 18. 10. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Pacht"
 

Úprava promlčení v novém občanském zákoníku

25.09.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 24. 9. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Úprava promlčení v novém občanském zákoníku"
 

„Squeeze-out v nedávném stanovisku Ústavního soudu

11.09.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 11. 9. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Squeeze-out v nedávném stanovisku Ústavního soudu
 

Ještě jednou k přechodným ustanovením nového zákona o korporacích (ZOK) aneb kogentní ustanovení podle ZOK

27.08.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 27. 8. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem "Ještě jednou k přechodným ustanovením nového zákona o korporacích (ZOK) aneb kogentní ustanovení podle ZOK"
 

„Transformace §196 a obchodního zákoníku do zákona o obchodních korporacích

13.08.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 13. 8. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem Transformace §196 a obchodního zákoníku do zákona o obchodních korporacích"
 

„Zákoník práce opět umožní řetězení pracovních smluv“

05.08.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 30. 7. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Zákoník práce opět umožní řetězení pracovních smluv"
 

Převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným po zániku společného jmění manželů, avšak přede dnem jeho vypořádání

02.07.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 2. 7. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným po zániku společného jmění manželů, avšak přede dnem jeho vypořádání
 

„Nový občanský zákoník“

18.06.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 18. 6. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Nový občanský zákoník
 

„K zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob“

05.06.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 5. 6. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „K zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob"
 

Konec občanským sdružením v Čechách?

22.05.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 22. 5. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Konec občanským sdružením v Čechách?" 
 

Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

10.05.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 10. 5. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: názvem „Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 

Ještě k některým změnám z hlediska Důvodové zprávy k NOZ

23.04.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 23. 4. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: "Ještě k některým změnám z hlediska Důvodové zprávy k NOZ"
 

Uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody ve světle novely a úprava zajištění nároku na náhradu škody v trestním řízení

12.04.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 12. 4. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody ve světle novely a úprava zajištění nároku na náhradu škody v trestním řízení
 

Nový způsob výkonu rozhodnutí – správa nemovitosti

26.03.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 26. 3. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Nový způsob výkonu rozhodnutí - správa nemovitosti
 

Založení a změny v nadaci ve světle nového občanského zákoníku

23.01.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 23. 1. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Založení a změny v nadaci ve světle nového občanského zákoníku
 

Prodloužení lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

09.01.2013

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 9. 1. 2013 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Prodloužení lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

 

Asociace realitních kanceláří České republiky - pokračování

06.12.2012

V čísle 12/2012 Realitního magazínu vydávaného Asociací realitních kanceláří ČR byla publikována druhá část článku autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Úprava spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku.

 

Asociace realitních kanceláří České republiky

26.11.2012

V čísle 11/2012 Realitního magazínu vydávaného Asociací realitních kanceláří ČR byl publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Úprava spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku.

 

 

3.ročník Realitního kongresu

22.11.2012

Naše AK se dne 1.11.2012 zúčastnila jako partner 3.ročníku Realitního kongresu. V rámci kongresu vystoupil Mgr. Ing. Jiří Komárek s přednáškou na téma Legislativa, právo a reality ve které se věnoval zejména vybraným majetkoprávním otázkám nového občanského zákoníku.

 

86022. K poučovací povinnosti rozhodců v rozhodčím řízení ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 4706/2010 ze dne 28.3.2012

31.10.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 31. 10. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: 86022. K poučovací povinnosti rozhodců v rozhodčím řízení ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 4706/2010 ze dne 28.3.2012
 

K poučovací povinnosti rozhodců v rozhodčím řízení ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 4706/2010 ze dne 28.3.2012

31.10.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 31. 10. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: K poučovací povinnosti rozhodců v rozhodčím řízení ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 4706/2010 ze dne 28.3.2012
 

Úprava spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku

24.10.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 24. 10. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Úprava spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku
 

Změní se po přijetí nového zákona o obchodních korporacích také pojetí výkonu funkce členů orgánů obchodních společnosti jako výkonu úplatného?

16.10.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 16. 10. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Změní se po přijetí nového zákona o obchodních korporacích také pojetí výkonu funkce členů orgánů obchodních společnosti jako výkonu úplatného?
 

Doručování orgánům veřejné moci prostřednictvím datových schránek

18.09.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 18. 9. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Doručování orgánům veřejné moci prostřednictvím datových schránek

 

Užití obrazových snímků a zásah do osobnostních práv

10.07.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 10. 7. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Užití obrazových snímků a zásah do osobnostních práv

 

Účastenství v řízení podle stavebního zákona týkajícího se domu s bytovými jednotkami

26.06.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 26. 6. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: Účastenství v řízení podle stavebního zákona týkajícího se domu s bytovými jednotkami

 

K řízení o umoření listin ve vztahu ke sporu o vlastnické či jiné věcné právo k listině navržené k umoření

19.06.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 19. 6. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. s názvem: K řízení o umoření listin ve vztahu ke sporu o vlastnické či jiné věcné právo k listině navržené k umoření

 

K právní moci správního rozhodnutí – důsledky neoznámení rozhodnutí účastníkovi řízení

11.05.2012

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS") posuzoval ve svém rozsudku ze dne 17.2. 2009, č.j. 2 As 25/2007 - 118 otázku právní moci rozhodnutí, které nebylo v důsledku opomenutí správního orgánu zasláno některému účastníkovi řízení.

 

Méně známá možnost využití liberace podle autorského zákona

18.04.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 18. 4 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal v.o.s. s názvem: Méně známá možnost využití liberace podle autorského zákona.

 

Snížení finančních limitů u veřejných zakázek od 1.4.2012

04.04.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 4. 4 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři MSB Legal v.o.s. s názvem: Snížení finančních limitů u veřejných zakázek od 1.4.2012
 

Řízení pod vlivem alkoholu: Poznatky ze správních řízení a dalších právních institutů souvisejících s podezřením ze spáchání přestupku

21.03.2012

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 21. 3. 2012 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Řízení pod vlivem alkoholu: Poznatky ze správních řízení a dalších právních institutů souvisejících s podezřením ze spáchání přestupku

 

Promlčení dle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR

20.03.2012

Ve svém rozsudku ze dne 2.8. 2011 (sp. zn. 28 Cdo 5890/2011) se Nejvyšší soud ČR zabýval srovnáním promlčení podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávním úředním postupem.

 

Prospěch dosažený trestným činem a daň z příjmu

20.03.2012

Městský soud v Praze se v průběhu řízení o správní žalobě (sp. zn. 5 Ca 65/2007) zabýval otázkou, zda příjmy pocházející z trestné činnosti podléhají dani z příjmu.

 

K přechodu práva z exekučního titulu dle rozhodnutí Nejvyššího soudu 20 Cdo 4554/2009 z 21.9. 2011

08.02.2012

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí se sp. zn. 20 Cdo 4554/2009 z 21.9. 2011 zabýval nutností ověření podpisů na smlouvě o postoupení pohledávky, jež je exekučním titulem.

 

K ekvivalentnímu právnímu úkonu a odporovatelnosti

09.01.2012

Věřitel se může s úspěchem domáhat, aby soud určil, že právní úkony dlužníka, které zkracují věřitelovi vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné (§ 42a odst. 1 obč. zák.). Toto právo přísluší podle zákona věřiteli, pokud je nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen. Časově lze odporovat všem právním úkonům dlužníka, ke kterým došlo v posledních třech letech v úmyslu zkrátit jeho věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkům úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat.

 

K dobré víře vycházející ze stavu zápisu v katastru nemovitostí

09.01.2012

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 6.9. 2011 (sp. zn. 21 Cdo 1258/2011) vyjádřil k dobré víře vycházející ze stavu zápisu v katastru nemovitostí.

 

K podmínkám povolení splátek daně dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (č.j. 2 Afs 88/2010 – 70)

09.01.2012

Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS") vydal dne 22.4. 2011 rozsudek s č.j. 2 Afs 88/2010 - 70, ve kterém se vyjádřil k podmínkám povolení splátek daně ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „SDP").

 

K vydání předmětu úschovy ze soudní úschovy dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.9. 2011 (sp. zn. 21 Cdo 67/2011)

09.01.2012

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 67/2011, vyjádřil k souhlasu složitele při vydání předmětu úschovy, když složitel složil předmět plnění do úschovy z toho důvodu, že měl důvodné pochybnosti o tom, kdo je jeho věřitelem.

 

Zahájení exekučního řízení v návaznosti na předchozí rozhodnutí v odpůrčím řízení

09.01.2012

Realita přináší často případy, kdy dlužník v samotném průběhu soudního řízení, očekávajíc vydání nepříznivého rozhodnutí soudu, převede na třetí osobu část svého majetku v úmyslu zkrátit tímto způsobem uspokojení pohledávky žalobce. Žalobci pak nezbývá jiná možnost, než se domáhat v dalším řízení prohlášení neúčinnosti tohoto převodu majetku dlužníka na třetí osobu (ustanovení § 42a obč. zák.).

 

První procesní úkon žalovaného ve věci samé ve smyslu § 106 odst. 1 o.s.ř. při vydání platebního rozkazu

09.01.2012

Otázka, kterou Nejvyšší soud ČR v usnesení se sp. zn. 32 Cdo 34/2010 ze dne 30.8. 2011 zabýval, se týkala posouzení, co se rozumí ve smyslu § 106 odst. 1 o.s.ř.  (možnost uplatnění námitky o nepříslušnosti soudu z důvodu příslušnosti řízení před rozhodci) prvním úkonem žalovaného ve věci samé, pokud soud vydal ve věci platební rozkaz.

 

K některým změnám obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

22.12.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 22. 12. 2011 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K některým změnám obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

 

Novela zákona o rodině

19.12.2011

V pátek, dne 16. 12. 2011 poslanecká sněmovna ve 3. čtení schválila novelu zákona o rodině (sněmovní tisk 480/0), která zlepšuje postavení manžela v možnosti popřít své otcovství k dítěti. Dle navrhované novely, bude moci manžel popřít u soudu otcovství ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, nejpozději však do tří let od narození dítěte.

 

Zánik bezdůvodného obohacení a trvání povinnosti k jeho vydání

16.12.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 16. 12. 2011 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Využití institutu správce dědictví (nejen) pro podnikatele.

 

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

15.12.2011

Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění (obch. zákoník).

 

Využití institutu správce dědictví (nejen) pro podnikatele

06.12.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 6. 12. 2011 publikován článek autora působícího v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Využití institutu správce dědictví (nejen) pro podnikatele.

 

K rozdílům mezi dílčím a částečným plněním závazků podle obch. zákoníku

05.12.2011

Nejvyšší soud ČR posuzoval v rozhodnutí ze dne 30.8. 2011 (sp. zn. 23 Cdo 5227/2009) situaci v souvislosti s plněním dle smlouvy o dílo. Rozhodující v předmětné věci bylo posouzení, zda se ze strany navrhovatele jakožto zhotovitele díla jednalo v průběhu plnění smlouvy o dílčí plnění nebo plnění po částech.

 

K náležitostem smlouvy o převodu práv a povinností v bytovém družstvu podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.10. 2011, sp. zn. 31 Cdo 271/2010

05.12.2011

Nejvyšší soud ČR se ve rozhodnutí ze dne 19.10. 2011 (sp. zn. 31 Cdo 271/2010) zabýval otázkou náležitostí smlouvy o převodu práv a povinností člena bytového družstva.

 

K důvodem zahájení a průběhu daňové kontroly podle stanoviska pléna Ústavního soudu ČR (Pl. ÚS-st. 33/11)

02.12.2011

Plénum Ústavního soudu ČR zaujalo dne 8. 11. 2011 k otázce daňové kontroly stanovisko (Pl. ÚS-st. 33/11), kterým se odchýlilo od svých předchozích právních názorů formulovaných v nálezu se sp. zn. ÚS 1835/07 ze dne 18. 11. 2008.

 

K některým důvodům odmítnutí ústavní stížnosti pro zjevnou neopodstatněnou

02.12.2011

Ne každé tvrzené porušení práv stěžovatele může být předmětem meritorního projednání v řízení před Ústavním soudem ČR.

 

Půjčka z pohledu zákona č. 254/2004 Sb., v znění platných předpisů (o omezení plateb v hotovosti)

02.12.2011

Nejvyšší správní soud ČR se v rozsudku z 23.2. 2011 (č.j. 1 Afs 91/2010 - 45) zabýval otázkou, zda se na věřitele, který poskytnul dlužníkovi půjčku, vztahuje zákon č. 254/2004 Sb., v znění pozdějších předpisů (o omezení plateb v hotovosti, dále pouze „ZOPH").

 

K okamžiku uložení blokové pokuty podle zákona o přestupcích ve světle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR (sp. zn. 8 As 68/2010)

02.12.2011

Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS") se v rozsudku 8 As 68/2010 - 82 ze dne 29.12. 2010 zabýval otázkou, kdy je v rámci blokového řízení uložena pachateli bloková pokuta. Zda je toto rozhodnutí vydáno

1)      již v okamžiku projevení souhlasu obviněného s projednáním věci v tomto typu řízení, resp. s uložení pokuty v určité výši, nebo

2)      až okamžikem podpisu pokutového bloku, resp. bloku na pokutu na místě nezaplacenou.

Nejvyšší správní soud dovodil, že je bloková pokuta uložena až okamžikem podpisu pokutového bloku.

 

K pravidelnosti osobního slyšení obviněného ve vazebních věcech

02.12.2011

Ústavní soud ČR se svým nálezem ze dne 20. 10. 2011 (sp. zn. II. ÚS 2288/11) vyjádřil k otázce práva obviněného na slyšení v průběhu trestního řízení. 

 

 

K podmínkám výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. c) obč. zákoníku

21.11.2011

V rozsudku vydaném dne 10.5. 2011 (sp. zn. 26 Cdo 3482/2010) se Nejvyšší soud ČR vyjádřil k otázce naplnění výpovědního důvodu podle § 711 odst. 2 písm. c) obč. zákoníku. Zmíněné ustanovení umožňuje pronajímateli vypovědět nájemní smlouvu, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden z nich. 

 

K pojmům „zpoždění“ a „zrušení“ letu ve smyslu nařízení ES č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004

21.11.2011

Německý spolkový soud (Budendesgerichtshof) se při rozhodování o náhradě škody, kterou uplatnili u soudu Sturgeonovi proti letecké společnosti Condor, obrátil s předběžnou otázkou na Soudní dvůr C-402/07). Soudní dvůr rozhodování této předběžné otázky spojil s další předběžnou otázkou, která vyvstala v průběhu soudního řízení ve věci žaloby o náhradu škody rakouského občana Stefana Böcka a paní Lepuschitz proti letecké společnosti Air France SA (C-432/07).

 

K uzavření nájemní smlouvy právnickou osobou podle § 685 a násl. občanského zákoníku

21.11.2011

Nejvyšší soud ČR vydal dne 21.1. 2011 rozhodnutí (sp. zn. 26 Cdo 2080/2009), ve kterém se zabýval otázkou, zda může právnická osoba uzavřít platně nájemní smlouvu v režimu § 685 občanského zákoníku, tedy v režimu chráněného nájmu. Nejvyšší soud ČR dovodil, že nikoliv.

 

Návrh zákona o trestní odpovědnosti firem vyvolává pozitivní očekávání, trvají však i pochybnosti

31.10.2011

Na http://www.e15.cz/ byl dne 31. 10. 2011 publikován článek autora působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Návrh zákona o trestní odpovědnosti firem vyvolává pozitivní očekávání, trvají však i pochybnosti.

 

Je žádoucí úplné zrušení akcií na majitele?

31.10.2011

Na http://www.e15.cz/ byl dne 12. 10. 2011 publikován článek autora působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Je žádoucí úplné zrušení akcií na majitele?

 

Odměny úředníků již nejsou tajné aneb bude to tak doopravdy?

12.10.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 12. 10. 2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Odměny úředníků již nejsou tajné aneb bude to tak doopravdy?.

 

K hledisku „vyváženosti smlouvy“ při použití moderačního práva

04.10.2011

Pro obchodní závazkové vztahy se v § 301 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přiznává soudu možnost v případě, sjednají-li si smluvní strany nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, aby ji svým rozhodnutím snížil (tzv. moderační oprávnění). Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

 

K možnosti domáhat se ochrany proti neprovedení záznamu do katastru nemovitostí

04.10.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 4. 10. 2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K možnosti domáhat se ochrany proti neprovedení záznamu do katastru nemovitostí.

 

Několik poznatků k odpovědnosti za vady předmětu koupě v obchodněprávních vztazích

23.09.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 23. 9. 2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Několik poznatků k odpovědnosti za vady předmětu koupě v obchodněprávních vztazích

 

K odpovědnosti společnosti za neschválení smlouvy o výkonu funkce

19.09.2011

V nedávném období bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se odpovědnosti společnosti za neschválení smlouvy o výkonu funkce. Konkrétně se jedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 8. 2011 publikované pod sp. zn. 29 Cdo 2733/2010.

 

Zamyšlení nad praktickými dopady jednoho rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

14.09.2011

Na http://www.epravo.cz/ byl dne 13. 9. 2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Zamyšlení nad praktickými dopady jednoho rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

 

 

Ústavní soud ČR k otázce posouzení dobré víry při nabytí nemovitostí od nevlastníka

15.08.2011

Ústavní soud ČR se ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11.05.2011 opětovně zabýval otázkou dobré víry při nabytí nemovitostí od nevlastníka, přičemž svým aktuálním nálezem výrazně posílil její význam při hodnocení platnosti právního úkonu zakládajícího převod vlastnického práva k nemovitosti z převodce na dalšího nabyvatele v případě, že je předchozí právní úkon stižen vadou neplatnosti.

 

Některé praktické otázky obsahu, vzniku, změny a zániku věcných břemen

19.07.2011

Na http://www.epravo.cz byl dne 19.7.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Některé praktické otázky obsahu, vzniku, změny a zániku věcných břemen.

 

MODERACE VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY VERSUS NEPLATNOST SMLUVNÍ POKUTY PRO ROZPOR S DOBRÝMI MRAVY

15.07.2011

Účastníci soukromých závazkových vztahů mají možnost zajistit řádné plnění sjednaných povinností několika zajišťovacími prostředky. Jedním z nejběžněji používaných zajišťovacích institutů je smluvní pokuta, kterou je povinna zaplatit smluvní strana porušující smluvní povinnost ve prospěch druhé smluvní strany. Smluvní pokuta je upravena jak v občanském zákoníku, tak i v obchodním zákoníku pro účely zajištění obchodněprávních vztahů. Již na několika místech bylo pojednáno o rozdílech mezi smluvní pokutou v občanskoprávních a v obchodněprávních vztazích, proto se v tomto článku zabýváme pouze otázkou, kdy je soud oprávněn v obchodněprávních vztazích smluvní pokutu snížit a kdy je sjednaná smluvní pokuta jako taková neplatná.

 

K otázce vlivu rozhodnutí o zastavení exekučního řízení na běh promlčecí lhůty

13.07.2011

Na http://www.epravo.cz byl dne 13.7.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K otázce vlivu rozhodnutí o zastavení exekučního řízení na běh promlčecí lhůty.

 

Retroaktivita ve vztahu k státní podpoře stavebního spoření

22.06.2011

Na http://www.epravo.cz byl dne 22.6.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Retroaktivita ve vztahu k státní podpoře stavebního spoření
 

Nová bezplatná databáze rozhodnutí soudů nižší instance je zpřístupněna pro veřejnost

10.06.2011

Ministerstvo spravedlnosti spustilo od 1.6.2011 na svých webových stránkách veřejně přístupnou databázi soudních rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, a to v trestních i v civilních věcech. Přístup do databáze je bezplatný.

 

Vláda ČR schválila návrh novely zákona o veřejných zakázkách

26.05.2011

Dne 18.05.2011 Vláda ČR schválila návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Novela zákona o veřejných zakázkách přináší několik významných změn v oblasti zadávání veřejných zakázek, konkrétně:

 

K řízení o výmaz nebo změnu zápisu provedeného do obchodního rejstříku

06.05.2011

Dne 26. ledna 2011 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení pod sp. zn. 29 Cdo 4753/2009, v němž se vyjádřil k právní otázce, zda je v řízení o výmaz nebo změnu zápisu provedeného do obchodního rejstříku (v řízení podle ustanovení § 200db odst. 5 či 6 o. s. ř.) možné uplatnit i tvrzení a listiny, kterými se rejstříkový soud již zabýval v předcházejícím řízení o zápis do obchodního rejstříku.

 

K některým otázkám zastoupení akcionáře na valné hromadě

04.05.2011

Na www.epravo.cz byl dne 4.5.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K některým otázkám zastoupení akcionáře na valné hromadě.

 

Odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným a zápis odpovídajících změn ve společnosti rejstříkovým soudem

04.05.2011

Na www.epravo.cz byl dne 4.5.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným a zápis odpovídajících změn ve společnosti rejstříkovým soudem .

 

K právu společníka na poskytování informací a nahlížení do dokladů společnosti

29.04.2011

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 29 Cdo 3704/2009 ze dne 22.02.2011 judikoval, že  právo společníka na poskytování informací a zpřístupnění dokladů společnosti není zcela neomezené, ale zahrnuje pouze ty doklady a informace, které jsou potřebné k tomu, aby společník získal rozumný přehled o záležitostech společnosti. Mezi takové informace nepochybně patří zejména informace o rozsahu a základní struktuře majetku společnosti a o významnějších smlouvách, týkajících se nakládání s tímto majetkem. Přitom právo na zpřístupnění dokladů společnosti nesmí společník - stejně jako jakékoli jiné právo - vykonávat šikanujícím způsobem, tj. takovým způsobem, který by společnost omezoval v činnosti, případně jí způsoboval nepřiměřené náklady. Na druhou stranu ani společnost nesmí postupovat šikanujícím způsobem při odepření tohoto práva."

 

Sponzoring a financování účasti zdravotnických pracovníků na kongresech a jiných vzdělávacích a odborných akcích ve zdravotnictví

26.04.2011

Na www.epravo.cz byl dne 25.2.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Sponzoring a financování účasti zdravotnických pracovníků na kongresech a jiných vzdělávacích a odborných akcích ve zdravotnictví.

 

Odměna notáře za sepis rozhodnutí o přeměně obchodní společnosti nebo družstva a za sepsání a vydání osvědčení přeshraniční fúze

22.04.2011

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (dále jen „Notářský tarif") stanoví, že výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo souhrn úkonů notářské činnosti určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty.

 

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

14.04.2011

Dne 1.4.2011 nabývá účinnosti část zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktivní legitimace manžela společníka ve společnosti s ručením omezeným k podání žaloby na určení vlastnického práva k obchodnímu podílu

08.04.2011

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud") ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 673/2008 ze dne 15.9.2009 zabýval otázkou zásadního právního významu, a to posouzením, zda může mít manželka společníka společnosti s ručením omezeným, který má obchodní podíl ve společném jmění manželů, naléhavý právní zájem na určení, že je její manžel společníkem této společnosti.

 

Smlouva o převodu obchodního podílu a odpovědnost za vady obchodního podílu

01.04.2011

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud") ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 5452/2008 ze dne 26.10.2010 judikoval, že „Ve smlouvě o převodu obchodního podílu lze dohodnout, jaké vlastnosti musí obchodní podíl (podnik společnosti, o jejíž obchodní podíl jde) mít. V takovém případě pak lze použít právní úpravu odpovědnosti za vady zboží."

 

Některé aspekty novely insolvenčního zákona účinné od 31. 3. 2011

25.03.2011

Prezident republiky v minulých dnech podepsal zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále též jen „insolvenční zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v rozhodování Nejvyššího správního soudu

03.03.2011

Dne 9.12.2010 byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky                   sp. zn. 3 Ads 119/2010-58 vztahující se k veřejnoprávním dopadům souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru.

 

K některým aspektům nabývání vlastnického práva od nevlastníka respektive neoprávněné osoby

25.02.2011

Na www.epravo.cz byl dne 25.2.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K některým aspektům nabývání vlastnického práva od nevlastníka respektive neoprávněné osoby
 

Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

23.02.2011

V souvislosti s novým daňovým řádem, který nabyl účinnosti dne 1.1.2011(zákon č. 280/2009 Sb.), došlo rovněž k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a to zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

 

K aktuálním sporům mezi kolektivními správci a provozovateli zdravotnických zařízení (lázeňských léčeben) z pohledu platné právní úpravy

18.02.2011

Na www.epravo.cz byl dne 18.1.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K aktuálním sporům mezi kolektivními správci a provozovateli zdravotnických zařízení (lázeňských léčeben) z pohledu platné právní úpravy.
 

Legitimita namátkové daňové kontroly

11.02.2011

V listopadu 2008 Ústavní soud ve svém nálezu č. j. I. ÚS 1835/07 judikoval, že daňové kontroly prováděné bez konkrétních pochybností či podezření ohledně správnosti daně přiznané poplatníkem jsou nezákonné. V daňových sporech byl poté tento judikát užíván jako argument k neúčinnému zahájení daňové kontroly a tudíž k absenci úkonu prodlužujícího lhůtu k doměření daně.

 

Lze uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou bez možnosti jejího jednostranného ukončení?

08.02.2011

Na www.epravo.cz byl dne 8.2.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Lze uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou bez možnosti jejího jednostranného ukončení?
 

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

07.02.2011

Nový rok přinesl změnu zákona č. 137/2010 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). Novelizace provedená zákonem č. 423/2010 Sb. upravuje a zpřesňuje změny přijaté předchozí novelou, zákonem č. 179/2001 Sb. účinným od 15.9.2010, který rozšířil základní kvalifikační předpoklady stanovené veřejnými zadavateli v zadávacích řízeních na zadání veřejné zakázky o požadavky dle v § 53 odst. 1 písm. k) až m) ZVZ.

Nová právní úprava upravuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ písmena k) až l) tak, že nově splnění kvalifikace prokáže dodavatel:

  • k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele;
  • l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

Novela vypustila ustanovení o dosavadním zákazu účasti akciových společností s akciemi na majitele v zadávacích řízeních a povinnost předkládat seznam zaměstnanců dodavatele, kteří pracovali u zadavatele a měli rozhodovací pravomoc pro rozhodování o veřejných zakázkách, což v praxi zjednoduší dosud nejasné interpretace toho, jaká je definice „pozice s rozhodovací pravomocí o veřejných zakázkách."

V souladu s přechodnými ustanoveními nabyla novela účinnosti dne 30.12.2010.
 

Likvidace podílového spoluvlastnictví soudem a některé stále aktuální otázky s tím související

18.01.2011

Na www.epravo.cz byl dne 18.1.2011 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Likvidace podílového spoluvlastnictví soudem a některé stále aktuální otázky s tím související
 

K výkonu působnosti valné hromady není oprávněno jakékoli shromáždění akcionářů akciové společnosti

13.01.2011

Nejvyšší soud dne 24.08.2010 ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 211/2009  (dostupné na: http://www.nsoud.cz/) judikoval: „k výkonu působnosti valné hromady není oprávněno jakékoli shromáždění akcionářů akciové společnosti, ale jen takové shromáždění, které splňuje předpoklady stanovené zákonem."

 

Charakteristika změn stanov v pozvánce na valnou hromadu akciové společnosti

03.01.2011

Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 18.5.2010 sp. zn. 29 Cdo 2444/2009 zabýval otázkou zásadního právního významu, a to zda pro naplnění zákonného požadavku charakterizovat podstatu navrhovaných změn stanov postačí, aby pozvánka na valnou hromadu (či oznámení o konání valné hromady) specifikovala podstatu změn stanov obecně jako „přizpůsobení stanov platným právním předpisům".

 

Pojem „sousedství“ dle zákona o loteriích v aktuální judikatuře

31.12.2010

Na www.epravo.cz byl dne 31.12.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Pojem „sousedství" dle zákona o loteriích v aktuální judikatuře
 

Ministerstvo spravedlnosti dnes představilo návrh novely insolvenčního zákona

09.12.2010

S přibývajícím počtem tzv. šikanózních návrhů (zjevně bezdůvodných) na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů, je nutné reagovat novelou insolvenčního zákona.

 

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o cenných papírech

12.11.2010

Ministerstvo financí předložilo dne 20.10.2010 do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Novela umožní vydávání nepojmenovaných (inominátních) cenných papírů a přesune právní úpravy změny podoby cenného papíru ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu do zákona o cenných papírech.

 

K možnosti domáhat se vyklizení bytu manželem za trvání manželství

11.11.2010

Na www.epravo.cz byl dne 26.10.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K možnosti domáhat se vyklizení bytu manželem za trvání manželství
 

testgg

10.11.2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tristique, risus a feugiat pellentesque, elit leo lacinia justo, id vulputate tortor massa sed dui. Sed sit amet est pulvinar ipsum pellentesque hendrerit. Suspendisse eget ante est, eget eleifend mi. Vestibulum pharetra euismod tellus eu fermentum. Sed id suscipit ante.

 

Určení místní příslušnosti soudu ve sporném civilním řízení, je-li vícero žalovaných

03.11.2010

Na www.epravo.cz byl dne 3.11.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Určení místní příslušnosti soudu ve sporném civilním řízení, je-li vícero žalovaných.
 

Vliv povolení reorganizace a účinnosti reorganizačního plánu na korporátní poměry dlužníka - obchodní společnosti

26.10.2010

Na www.epravo.cz byl dne 26.10.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Vliv povolení reorganizace a účinnosti reorganizačního plánu na korporátní poměry dlužníka - obchodní společnosti.
 

Zastoupení ve správním řízení – postřeh z praxe

21.10.2010

Na www.epravo.cz/ byl dne 19.10.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Zastoupení ve správním řízení - postřeh z praxe.

 

Ústavní soud zrušil část insolvenčního zákona, jež připouštěla právní fikci zpětvzetí návrhu na oddlužení

15.10.2010

Přestože přijetí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s platností od 1. července 2007, který nahradil předchozí zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, představovalo velký přínos v otázce narovnání vztahů mezi dlužníkem a věřitelem, mimo jiné též zavedením institutu oddlužení dlužníka, není tento zákon bez právních vad a stále častěji se v soudní praxi odhalují jeho slabá místa.

 

Některé otázky vyvolané odstoupením od smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku

02.10.2010

Na www.epravo.cz byl dne 10.8.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Některé otázky vyvolané odstoupením od smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku
 

Přijetí zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

17.09.2010

Smyslem přijetí nového zákona o spotřebitelském úvěru je zvýšení ochrany spotřebitelů a dosažení harmonizace s evropskou právní úpravou. Zákon nabude účinnosti dne 1. 1. 2011 a nahrazuje dosavadní zákon č. 321/2001 Sb., který je vzhledem k evropské právní úpravě vztahující se k ochraně spotřebitele považován za nedostatečný.

 

Povinnost oprávněného hradit náklady exekuce v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného z pohledu judikatury Ústavního soudu České republiky

10.09.2010

Dne 20.5.2010 vydal Ústavní soud České republiky nález pod sp. zn. III. ÚS 1274/09, kterým řešil povinnost uplatňování platného znění ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností (dále jen „exekuční řád") do 31.12.2007.

 

Úprava vlastnictví při kupní smlouvě movité věci dle občanského a obchodního zákoníku v kontextu možnosti „nepodnikatele“ uzavřít dohodu o aplikaci ustanovení obchodního zákoníku

02.09.2010

Vlastnictví je institutem, se kterým se každý z nás setkává každý den téměř při všech životních situacích. Je to například vlastnictví bytu, domu, ale také vlastnictví mobilního telefonu, oblečení nebo kufříku. Uvedené příklady naznačují, co bude dělícím momentem v otázce vlastnictví. Je to pochopitelně dělení na movité a nemovité věci.

 

Nová právní úprava výpočtu úroku z prodlení

12.08.2010

Dne 1. července 2010 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Jedná se o novelu, jež přesněji transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

 

Právní kvalifikace PPP projektů jako koncesí a nejednotné posuzování koncesí v aplikační praxi orgánu dohledu

11.08.2010

Na www.epravo.cz byl dne 10.8.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Právní kvalifikace PPP projektů jako koncesí a nejednotné posuzování koncesí v aplikační praxi orgánu dohledu.
 

Novela obchodního zákoníku v oblasti práva nekalé soutěže

06.08.2010

Dne 21. května 2010 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon č. 152/2010, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela je účinná od 1. července 2010 a přinesla změny v oblasti práva nekalé soutěže a upravuje ochranu před postupy tzv. „katalogových společností".

 

Zrušení obchodní společnosti soudem

05.08.2010

Na www.epravo.cz byl dne 21.7.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Zrušní obchodní společnosti.
 

K dohodě o užívání společné věci

30.06.2010

Na www.epravo.cz byl dne 25.6.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K dohodě o užívání společné věci.
 

K nálezu Ústavního soudu ve věci důchodového pojištění

15.06.2010

Na www.epravo.cz byl dne 14.5.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K nálezu Ústavního soudu ve věci důchodového pojištění
 

Smluvní pokuta v judikatuře NS ČR

27.05.2010

Od doby, kdy ustanovení o smluvní pokutě nabylo dispozitivního charakteru, prošlo pojetí tohoto institutu zásadním vývojem. Došlo k odklonu od zaběhnuté praxe, kdy rozhodujícím byl pro soudy především dobrovolně sjednaný závazek smluvních stran, přičemž dobré mravy a etika v obchodních vztazích nehrály rozhodně takovou relevantní roli, jako tomu začíná být v poslední době, kdy soud začal při posuzování výše smluvní pokuty přihlížet taktéž k její „přiměřenosti", a to s ohledem na povahu každého konkrétního případu.

 

Valná hromada nemůže rozhodnout o výplatě tantiémy bez rozhodnutí o současné výplatě dividend

17.05.2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Cdo 1326/2009

Valná hromada nemůže rozhodnout o výplatě tantiémy bez rozhodnutí o současné výplatě dividend.

Nejvyšší soud svým rozhodnutím ze dne 25.2.2010 (29 Cdo 1326/2009) stanovil pravidlo, že valná hromada nemůže bez rozhodnutí o výplatě dividend (podíl na zisku akcionáře) rozhodnout o výplatě tantiémy (podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady), když se zabýval výkladem ustanovení § 178 odst. 1 a 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obchodní zákoník").

 

Odvolání uděleného souhlasu k pořízení a užití obrazových snímků fyzické osoby

14.05.2010

Na www.epravo.cz byl dne 14.5.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Odvolání uděleného souhlasu k pořízení a užití obrazových snímků fyzické osoby.
 

Nová možnost zakoupení dluhopisů

30.04.2010

Dne 16. dubna 2010 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a zákona            č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Důvodem návrhu novelizace obou zákonů je nutnost časově sladit jejich účinnost ke spuštění prodeje státních dluhopisů obyvatelům ČR.  Oproti původním návrhům prodávat obligace prostřednictvím bank, budou lidé, a to bez ohledu na státní příslušnost, moci kupovat část státních dluhopisů přímo od státu. Dle schválené novely by se tak mělo dít prostřednictvím Ministerstva financí nebo jím zřízenou společností. 

 

K výkladu ustanovení § 114c odst. 6 občanského soudního řádu

27.04.2010

Na www.epravo.cz byl dne 27.4.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem:  K výkladu ustanovení § 114c odst. 6 občanského soudního řádu..

 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem (pobočka Liberec) ve věci vrácení přeplatku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2007

23.04.2010

Dne 21.4.2010 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem (pobočka Liberec) ve věci vrácení přeplatku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.1.2007 - 30.6.2007, kdy z důvodu legislativního pochybení zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném od 1.1.2007 do 30.6.2007 neobsahoval definici vyměřovacího základu organizace a malé organizace, ve prospěch žalované - České správy sociálního zabezpečení.

 

Počet tzv. prvních jednatelů jako kritérium učení počtu jednatelů pro případ neplatného ustanovení ve společenské smlouvě/zakladatelské listině společnosti s ručením omezeným

15.04.2010

Na www.epravo.cz byl dne 14.5.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Počet tzv. prvních jednatelů jako kritérium učení počtu jednatelů pro případ neplatného ustanovení ve společenské smlouvě/zakladatelské listině společnosti s ručením omezeným.

 

Zrušení akcií na majitele

26.03.2010

Poslanci (Cyril Svoboda, Michala Šojdrová a další) předložili sněmovně návrh novely obchodního zákoníku (sněmovní tisk 987/0), která by měla zrušit listinné akcie na majitele a ponechat akcie na majitele pouze v zaknihované podobě. Návrh zákona prošel dne 25.2.2010 již druhým čtením zákona.

 

Základním cílem této novely obchodního zákoníku je, dle důvodové zprávy, zajistit větší transparentnost vlastnických struktur akciových společností, jelikož současná možnost plné anonymity vlastnické struktury je některými subjekty zneužívána např. ve vztahu k zadávání veřejných zakázek či k praní špinavých peněz.

 

Přezkumná činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zakázky malého rozsahu

19.03.2010

Na www.epravo.cz byl dne 19.3.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem:  Přezkumná činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zakázky malého rozsahu.
 

K posuzování pravosti ručního písma

04.03.2010

Na www.epravo.cz byl dne 1.3.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K posuzování pravosti ručního písma.
 

Nová úprava přípravy a organizace valné hromady

03.03.2010

Dne 1.12.2009 nabyl účinnosti zákon č. 420/2009 Sb., kterým se mimo jiné mění  zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen „Obchodní zákoník" nebo „ObchZ.").

 

Nová zákonná úprava mění podmínky pro přípravu a organizaci valné hromady akciové společnosti. Jedná se zejména o otázky rozhodného dne, úpravu zastupování akcionáře na valné hromadě a také upřesňuje výkon některých akcionářských práv.

 

K otázce postupu autorizovaného inspektora v rámci zkráceného stavebního řízení

23.02.2010

Na www.epravo.cz byl dne 23.2.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: K otázce postupu autorizovaného inspektora v rámci zkráceného stavebního řízení.
 

Zákon o významné tržní síle

19.02.2010

Dne 1.2.2010 vstoupil v platnost zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužitím. Jak již plyne z názvu, účelem tohoto zákona je stanovit základní pravidla prodeje zboží mezi dodavateli a odběrateli tak, aby nedocházelo k zneužití významné tržní síly odběratelů.

 

Věcná příslušnost soudu v případě žalob na ochranu dobré pověsti právnické osoby

16.02.2010

Na www.epravo.cz byl dne 16.2.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem: Věcná příslušnost soudu v případě žalob na ochranu dobré pověsti právnické osoby.
 

K některým aktuálním problémům v oblasti znaleckého dokazován

05.02.2010

Na www.epravo.cz byl dne 2.2.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s. s názvem:  K některým aktuálním problémům v oblasti znaleckého dokazován
 

Sídlo podnikatelů po novele a problémy s jeho výmazem

04.02.2010

Na www.epravo.cz byl dne 20.1.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. s názvem: Sídlo podnikatelů po  novele a problémy s jeho výmazem
 

Změna finančních limitů pro veřejné zakázky účinné od 1.1.2010

27.01.2010

Dne 30. listopadu 2009 bylo vydáno nařízení Komise (ES) č. 1177/2009, kterým došlo ke změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Nařízením stanovené nové finanční limity transponovala Vláda ČR do českého právního řádu nařízením č. 474/2009 Sb., ze dne 21. prosince 2009. Tímto nařízením došlo ke změně nařízení č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách.

Změny finančních limitů spočívají v jejich snížení, a to u všech kategorií veřejných zakázek. Aktuální hodnoty jsou uvedeny níže.

Změna finančních limitů probíhá zpravidla každé dva roky.

 

Výběrová řízení na obsazení exekutorských úřadů, konkurzy na obsazení uvolněných notářských úřadů

20.01.2010

Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo dle § 10 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení výběrového řízení na následující exekutorské úřady:

Tachov (1)
Rokycany (1)
Praha 3 (2)
Frýdek-Místek (2).

Jednání výběrové komise se uskuteční v budově Ministerstva spravedlnosti od 28.1.2010 do 4.2.2010.

 

K převodu garážových stání a spoluvlastnických podílů na prostorech s hromadným garážovým stáním

13.01.2010

Na www.epravo.czbyl dne 7.1.2010 publikován článek autorů působících v advokátní kanceláři ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. s názvem: K převodu garážových stání a spoluvlastnických podílů na prostorech s hromadným garážovým stáním.

 

Nepřiměřené nabídky při veřejných zakázkách a kontumace uchazečů

07.01.2010

V rámci zadávacích řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se nezřídka stává, že uchazeči ve snaze uspět v zadávacím řízení předloží nabídky, jejichž hodnoty jsou evidentně nepřiměřené. Typicky lze takové nabídky nalézt v zadávacích řízeních, kde hodnotícími kritérii jsou hodnoty garancí, jako jsou smluvní pokuty nebo délky záručních dob, aniž by zadavatel současně omezil horní hranici těchto kritérií. V takových řízeních se potom můžeme setkat s nabídkami, kde je řádné plnění povinností kryto smluvní pokutou, jejíž výše vůbec neodpovídá povaze zajišťované povinnosti a která je současně z těchto důvodů v dané výši soudně nevymahatelná.

 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kohlhofer a Minarik proti České republice

07.12.2009

Dne 15. října 2009 byl Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen „Soud") vydán rozsudek ve věci Kohlhofer a Minarik proti České republice týkající se tzv. nepravého squeeze-outu.

 

Jako tzv. nepravý squeeze-out je označováno zrušení obchodní společnosti bez likvidace a převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem (nyní ustanovení § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, dříve ustanovení § 220p a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „Obchodní zákoník").

 

Zákon o platebním styku

30.11.2009

Dne 1.11.2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,  (dále jen „Zákon"), který do českého právního řádu implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu. Cílem výše uvedené směrnice je přispět pro vytvoření jednotného trhu plateb a tím přispět k zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti platebních služeb v EU.

 

Antidiskriminační zákon

20.11.2009

Dne 1. 9. 2009 nabyl účinnosti antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací).

 

Novelizace zákona o vlastnictví bytů

06.11.2009

Ve Sbírce zákonů byl dne 9. 10. 2009 uveřejněn zákon č. 345/2009 Sb. , kterým se novelizuje zákon o vlastnictví bytů. Novela se týká uzavírání smluv o převodu bytů z vlastnictví bytových družstev na základě výzvy uplatněné podle zákona o vlastnictví bytů (stavebních bytových družstev a lidových bytových družstev).

 

Exekuční řád

11.09.2009

Dne 11. 8. 2009 podepsal prezident republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kterým by mělo dojít k zefektivnění a urychlení činnosti exekutorů.

 

Zákon o volném pohybu služeb

07.09.2009

Dne 20.7.2009 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb (dále jen „Zákon"), který nabude účinnosti 28.12.2009. Prostřednictvím Zákona dochází k implementaci směrnice č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ze dne 12.12.2006.
 

Nabytí obchodního podílu od nevlastníka

30.07.2009

Obecnou podmínkou pro převod vlastnického či jiného práva je, aby převodce byl nositelem převáděného práva, a to v souladu se zásadou, podle níž nikdo nemůže převést více práv než sám má. Právní řád nicméně stanoví několik výjimek z této obecné podmínky, a to v zájmu právní jistoty nabyvatele.

 

Možnosti vyslovení neplatnosti nicotných usnesení valné hromady a vymezení části podniku ve smyslu 67a Obch.Z.

03.07.2009

Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení sp. zn. 29 Odo 1060/2006 ze dne 27.1.2009 zabýval otázkami, zda je možné vyslovit neplatnost tzv. nicotných usnesení valné hromady v řízení podle ustanovení § 183 ve spojení s § 131 Obch.Z., a lze-li nájem části podniku ve smyslu § 67a Obch.Z. spatřovat jen v úkonech, které lze podřadit pod právní úpravu smlouvy o nájmu části podniku ve smyslu § 488i Obch.Z.

 

Směrnice č. 2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

05.06.2009

Tato směrnice, která byla Evropským parlamentem a Radou schválena dne 11.7.2007, by měla být implementována do českého právního řádu nejpozději do 3.8.2009, a to jak novelou obchodního zákoníku, tak novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Směrnice se zabývá hlavně právy akcionářů týkající se řízení akciové společnosti, a to zejména právem účasti akcionáře na valné hromadě, právem předkládat na valné hromadě návrhy a hlasovat na ní, a právem na poskytnutí informací. Cílem směrnice je hlavně usnadnit přeshraniční výkon hlasovacích práv ve společnostech s kótovanými akciemi akcionářům, kteří často tato svá práva nevykonávají přímo nýbrž zprostředkovaně.

 

Novela zákona o advokacii schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR

29.05.2009

Dne 13.5.2009 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky  schválen vládní návrh novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii").
 

Zákon o základních registrech:

21.05.2009

Dne 27.4.2009 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který nabude účinnosti 1.7.2010, s výjimkou vybraných ustanovení, která nabudou účinnosti již 1.1.2010.
 

Jednostranné uznání peněžité pohledávky vyplývající ze založeného právního vztahu bude exekučním titulem

29.04.2009

Novelou občanského soudního řádu č.7/2009 Sb., která vstoupla v platnost dne 8.1.2009 a nabude účinnosti dne 1.7.2009, byla provedena rovněž novelizace zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu (dále jen „notářský řád").
 

Změna v odpovědnosti za schůdnost chodníku

23.04.2009

Dne 16.4.2009 se stal účinným zákon č. 97/2009 Sb., který je novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Hlavním cílem novely je změna dosavadní právní úpravy odpovědnosti za schůdnost chodníku.

 

Nový institut řízení o drobných nárocích

09.04.2009

Dne 1. ledna 2009 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (dále jen „Nařízení"). Nařízení upravuje civilní řízení s mezinárodním prvkem a jeho cílem je zejména zajištění volného pohybu rozsudků ve věcech obchodních a občanských mezi členskými státy Evropské Unie. Díky tomuto Nařízení se nabízí nová alternativa soudního řízení o tzv. bagatelních nárocích, jehož význam spočívá v levnějším a rychlejším projednání a následně v lepší vymahatelnosti nároků v rámci Evropské unie.

 

Mladá fronta DNES 27.2.2009: Neplatnost smluv

13.03.2009

V deníku Mladá fronta DNES  ze dne 27.2.2009 v příloze Advokáti se vyjádřuje zástupce advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. k ankentní otázce Existuje nějaké právní úprava, která se užívá v zahraničí a kterou by bylo vhodné zařadit i do našeho právního řádu? Která a proč?
 

Připravovaná novela obchodního zákoníku – oceňování nepeněžitých vkladů při zvyšování základního kapitálu, převod podniku a finanční asistence

04.03.2009

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník" (sněmovní tisk č. 498/0). Probíhající novelizace obchodního zákoníku přináší zjednodušení oceňování nepeněžitých vkladů do kapitálových společností při zvyšování základního kapitálu (nikoli při založení kapitálových společností), zjednodušení převodů podniku či jeho části, připouští za určitých podmínek finanční asistenci (a to jak u akciových společností, tak u společností s ručením omezeným) a dále zpřesňuje stávající ustanovení § 196a obchodního zákoníku.
 

Jsou namátkové daňové kontroly neústavní?

26.02.2009

V důsledku nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1835/07 je v současnosti široce diskutována problematika tzv. namátkových daňových kontrol a jejich ústavnosti. Bližší vyjádření advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. k této problematice bylo publikováno na http://www.epravo.cz/ a jeho text naleznete ZDE.

 

Trestní zákoník prošel úspěšně zákonodárným procesem

13.02.2009

Návrh nového trestního kodexu prošel úspěšně zákonodárným procesem. Jedná se o komplexní novou úpravu hmotného trestního práva.
 

Novela katastrálního zákona

30.01.2009

Novela ustanovení zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), která bude účinná od 1. března 2009, novelizuje mimo jiné ustanovení § 21 citovaného zákona.
 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

26.01.2009

Dne 1. července 2009 vstupuje v účinnost tzv. zákon o datových schránkách, který jednak zavádí informační systém datových schránek a jednak upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů. 

 

Novelizace daňové úpravy

09.01.2009

S účinností od 1.1.2009 došlo k několika změnám daňové úpravy. Účelem novelizačních změn nebylo jen odstranění technických a interpretačních nedostatků, ale i snaha o odstranění nepříznivých daňových dopadů na poplatníky (snížení sazby odvodu pojistného) a v neposlední řadě i preciznější sladění úpravy s komunitárním právem.
 

Souběh jednání statutárního orgánu či člena statutárního orgánu a jednání dle § 15 ObZ – rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Odo 11/2006 ze dne 15.října 2008

13.12.2008

Velký senát Nejvyššího soudu se zabýval jednáním osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, je-li současně zákonným zástupcem této osoby.

Velký senát Nejvyššího soudu citovaným rozhodnutím popřel právní názory vyjádřené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2007, sp. zn. 32 Odo 1455/2005 a rovněž v rozsudku ze dne 29. června 1999, sp. zn. 33 Cdo 1732/98.[1]

Senát 29 Cdo, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu projednat dovolání vztahující se k problematice jednání jménem právnické osoby jako statutární orgán či člen statutárního orgánu a jednání jako zákonný zástupce dle ustanovení § 15 ObZ a rozhodnout o něm věc postoupil velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

Velký senát se zabýval otázkou, jak z hlediska zákonného zmocnění posuzovat případy, kdy je osoba, u které jsou jinak splněny podmínky ustanovení § 15 obch. zák., současně statutárním orgánem či členem statutárního orgánu podnikatele - právnické osoby.

 

Sněmovní tisk 517/0 - vládní návrh zákona o auditorech

05.12.2008

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je projednáván vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů.

 

Živnosti lze hlásit a měnit i elektronicky

28.11.2008

od 1.10.2008 lze učinit podání vůči kterémukoli živnostenskému úřadu v České republice i elektronicky, a to prostřednictvím tzv. elektronického podání . Tímto způsobem lze podat např. ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změny apod.
 

Nevyšší správní soud k povinnosti daňového subjektu unést důkazní břemeno týkající se plnění smluv o zprostředkování a k zajištění důkazů k unesení důkazního břemene

18.11.2008

Častým případem sporu daňových subjektů a správců daně bývá otázka prokazování rozsahu a obsahu zprostředkovatelské činnosti prováděné třetími osobou, a to např. v souvislosti s uplatněním nároku na odpočet DPH. Nejvyšší správní soud se  k této sporné otázce komplexně vyjádřil ve svém rozhodnutí ze dne 27. června 2008, sp. zn. 8 Afs 124/2006, které bylo v současné době publikováno. Nejvyšší správní soud v tomto svém rozhodnutí konstatoval:

 

Nové nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (tzv. „Řím II“)

10.11.2008

Od 11. ledna 2009 bude na území všech členských států ES s výjimkou Dánska přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy. Dané nařízení se v praxi označuje jako tzv. „Řím II", neboť navazuje na nařízení zvané „Řím I" a předchozí smluvní úpravu v tzv. Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

Schválení „průlomové“ novely občanského soudního řádu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR

03.11.2008

Dne 31.10.2008 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v rámci reformy justice novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jejímž účelem je zabezpečení výrazně rychlejšího a efektivnějšího rozhodování soudů.

 

Informační web týkající se nového občanského zákoníku

20.10.2008

Již osm let pracuje Ministerstvo spravedlnosti ČR na rekodifikaci soukromého práva, v jejímž rámci se připravuje nejen nový občanský zákoník, ale také nový obchodní zákon a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.
 

Novela zákoníku práce

10.10.2008

Od 1. října 2008 je účinná novela zákoníku práce provedená zákonem č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která reaguje na situaci vzniklou ve zdravotnictví v souvislosti s právní úpravou obsaženou od roku 2007 v zákoníku práce v oblasti přesčasové práce.
 

Novela zákona o daních z příjmů

03.10.2008

Podle navrhované právní úpravy (sněmovní tisk 563/0) by s účinností od 1.1.2009 již neměly být od daně z příjmu osvobozeny příjmy z převodu podílu ve společnosti, jejíž veškerý majetek v tržním ocenění je ke dni předcházejícímu dni převodu podílu tvořen nejméně z 50% nemovitým majetkem umístěným na území České republiky v tržním ocenění.

 

Přezkum platnosti usnesení valné hromady

26.09.2008

Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 29 Odo 1271/2006 ze dne 27. května 2008 judikoval, že i po zápisu skutečnosti konstitutivní povahy do obchodního rejstříku lze v řízení podle ustanovení § 183 ve spojení s § 131 obchodního zákoníku přezkoumávat platnost usnesení valné hromady, na jehož základě byl zápis proveden.
 

Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. se aktivně účastní prací na návrhu nového občanského zákoníku

15.09.2008

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce ještě letos v prosinci předložit vládě návrh občanského zákoníku. Návrh občanského zákoníku svými téměř 2800 paragrafy má nahradit současnou úpravu obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, obsahující přibližně 600 paragrafů.

 

1. odborné sympózium Nejvyššího soudu ČR týkající se obchodních společností a jejich financování

12.09.2008

Dne 4.6.2008 se u Nejvyššího soudu konalo historicky první odborné sympózium na téma „Obchodní společnosti a jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu", jehož účastníky byli soudci Nejvyššího soudu, členové akademické obce a zástupci advokacie.
 

Nový zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

08.09.2008

Dne 1.9.2008 nabyl účinnosti zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 

Elektronický platební rozkaz

08.08.2008

Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 123/2008 Sb., novelizující občanský soudní řád, kterým se do českého právního řádu zavádí  institut tzv. „elektronického platebního rozkazu".

 

Implementace směrnice MiFID

08.08.2008

Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 230/2008 Sb., kterým  se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Zrušení některých ustanovení zákoníku práce Ústavním soudem účinné od dubna 2008

26.06.2008

Ústavní soud zrušil svým nálezem č. Pl.ÚS. 83/06, ze dne 12.3.2008 některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Celkem se jedná o 11 ustanovení. V ostatním Ústavní soud návrh skupiny poslanců a skupiny senátorů zamítl.
 

Rozhodnutí NS ČR ze dne 18. 10. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1479/2005 Rozhodnutí NS ČR ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1417/2006

01.01.1970

§ 420 ObčZ rozhodnutí NS ČR ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 29 Odo
378/2001 (č. C 1801 Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek
NS) rozhodnutí NS ČR ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 29 Odo 379/2001 (č. R 56/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)

Odpovědnost zhotovitele díla za škodu způsobenou při provádění díla nevylučuje přímou odpovědnost subdodavatele, který škodu způsobil, a to jak ve vztahu k objednateli díla, tak ve vztahu k dalším poškozeným. Pro uplatnění nároku na náhradu škody podle § 420 ObčZ není rozhodující, zda mezi poškozeným a tím, kdo mu škodu způsobil, byl závazkový právní vztah, nýbrž platí zásada, že odpovědnost za škodu nese ten, kdo ji způsobil.
(sp. zn. 25 Cdo 1479/2005)